W maju 1991 roku zawiazują spółkę cywilną, która pod nazwą Przedsiebiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EXPOL” – P. Rybiński i S-ka, 1 czerwca 1991 roku rozpoczyna swą działalność na terenie miasta Włocławka.
W lipcu 1991 roku firma wykupuje małą drukarnie mającą swoją siedzibę przy ulicy Dojazdowej. Od tego momentu usługi poligraficzne stają się podstawowym zakresem działalności spółki. Ta dziedzina działalności firmy byla naturalnym przedłużeniem tradycji zakladu rzemieślniczego usług sitodrukowych i drukarskich , który jeden ze wspólników prowadził od 1981 roku.
W roku 1992 EXPOL zatrudnia już 10 pracowników. Przełomowym dla firmy jest rok 1993. Od upadających Torunskich Zakładów Graficznych firma wykupuje najstarszą włocławską drukarnię.

Tego samego roku rozpoczyna się remont i modernizacja istniejących obiektów i sukcesywna wymiana parku maszynowego, która doprowadziła do zaniechania druku w technice typograficznej. Na początku roku 1994 zostaje zlikwidowany dział linotypów, a z końcem roku zostają unieruchomione maszyny typograficzne. Rok 1994 to również wprowadzenie nowej jakości w zakresie przygotowania materiałów do druku. W firmie zostaje uruchomione pierwsze stanowisko komputerowe do składu. Wymiana parku maszynowego i przejście wyłącznie na druk w technice offsetowej powoduje dynamiczny rozwój firmy. W roku 1994 przedsiębiorstwo zatrudnia juz 36 pracowników.
Od 1993 roku zostaje uruchomiony punkt handlowy zajmujący sie sprzedażą wyrobów z drukarni (druków) oraz materialów pismiennych i biurowych.
Rok 1995 to dalsza ekspansja firmy na rynku lokalnym. Zakup w roku 1995 pełnoformatowej offsetowej maszyny drukarskiej otworzył przed przedsiebiorstwem możliwości zdobywania nowych zleceń i klientów.

Ciągłe poszerzanie zakresu usług , zwiększanie parku maszynowego i tonażowej wartości zleceń, spowodowało, że wielkość dotychczasowych pomieszczeń stała się za mała i nie odpowiadała pod względem technicznym potrzebom. W roku 1995 podjęto decyzję o rozbudowie istniejących obiektów.
W latach 1994 – 1996 zostaje utworzona pracownia komputerowa wyposażona w stanowiska komputerowe Macintosh i PC wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi. Lata 1997 – 1998 to dalsze zwiększanie obrotów firmy. W tym czasie zatrudnienie osiaga stan szczytowy i wynosi 48 pracowników. Majac na względzie ewentualny dalszy rozwój firmy wspólnicy wykupują w tym czasie sąsiednią działkę, z myślą o rozbudowie magazynu, introligatorni i części socjalnej. Zostają opracowane wstępne założenia i koncepcja. Ustabilizowanie wielkości produkcji, umozliwiajace utrzymanie stałego poziomu zatrudnienia oraz możliwość powolnego, ale stałego doinwestowywania firmy stało się glównym celem i zadaniem jej właścicieli na najbliższy czas.

Rok 2001 – to rok zamykający 10-letnią historię firmy. Znak EXPOLU towarzyszył wszystkim najważniejszym wydarzeniom kulturalnym i gospodarczym a także samorządowym przez ostatnią dekadę w dawnym województwie włocławskim i mieście Włocławku.
Przez dziesięć lat hasło EXPOLU „wydrukować możemy wszystko” wpisuje się w krajobraz lokalnej rzeczywistości w dziesiątkach przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń, organizacji i zwykłych mieszkańców. Zamknięciem tego dziesięcioletniego okresu działania i osiągniętego sukcesu i jest rozpoczęcie pod koniec roku 2001 programu wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9002- 2000.
Od samego początku aż do dnia dzisiejszego włascicielami firmy pozostają Piotr Rybinski i Jacek Dąbek. 13 czerwca 2001 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „EXPOL” -P.Rybiński i S-ka przeksztalciło się w „EXPOL” P.Rybinski, J.Dabek spólka jawna.
Charakterystyczny neon z logo Firmy przy ulicy Brzeskiej będzie towarzyszyć następnej dekadzie działań EXPOLU.